+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Έλεγχος ακοής στη νεογνική ηλικία

  Τι είναι οι ωτοακουστικές εκπομπές (Ω.Α.Ε);

  Αποτελούν ένα screening test (εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου) της ακοής των νεογνών. Συνίστανται σε ηχητικά ερεθίσματα που στέλνονται στο αφτί του βρέφους και στην καταγραφή της απάντησης του αυτιού.

  Διενεργούνται μέσω ενός μηχανήματος, που φέρει καλώδιο οπτικής ίνας, το οποίο εφάπτεται μέσω ενός ακροφύσιου σιλικόνης στην είσοδο του ακουστικού πόρου του νεογνού. Το τεστ διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα σε περιβάλλον ήρεμο, γι’ αυτό προτιμάται να διεξάγεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ο έλεγχος μέσω των Ω.Α.Ε συστήνεται να ολοκληρώνεται τις πρώτες μέρες της ζωής, κατά το χρονικό διάστημα της παραμονής του νεογνού στην μαιευτική κλινική, ή  σε κάθε περίπτωση, εντός του πρώτου μηνός. Είναι μία εξέταση σύντομη, ανώδυνη, μη παρεμβατική, υψηλής ευαισθησίας και μικρού κόστους.

  Γιατί είναι σημαντικές οι ωτοακουστικές εκπομπές;

  Η έγκαιρη διάγνωση της εκ γενετής μείωσης/απώλειας  της ακουστικής οξύτητας είναι σημαντική προκειμένου να μπορέσουμε να παρέμβουμε εγκαίρως, με τις καταλληλότερες θεραπευτικές μεθόδους, ώστε να εμποδίσουμε την βαρηκοΐα να προκαλέσει ελλιπή κατανόηση του λόγου και καθυστερημένη ανάπτυξη της ομιλίας και των γνωστικών ικανοτήτων και, αργότερα, δυσκολίες στην κοινωνική και εκπαιδευτική ζωή.

  Η ανάγκη εφαρμογής ενός παγκόσμιου screening test στα νεογνά προκύπτει από τα υψηλά ποσοστά της εκ γενετής μειωμένης ικανότητας ακοής, τα οποία ανέρχονται σε 2-3 νεογνά ανά 1000 γεννήσεις. Μεγάλο μέρος των βρεφών με μειωμένη ακοή γεννιούνται από γονείς με φυσιολογική ακοή και δεν εμφανίζουν άλλα προβλήματα υγείας ή παράγοντες κινδύνου που προκαλούν απώλεια ακοής (ωτοτοξικά φάρμακα, ιογενείς λοιμώξεις, προωρότητα, περιγεννητικό στρες, γενετικές μεταλλάξεις κ.τ.λ).

  Η ιδανική περίοδος για να ολοκληρωθεί η διάγνωση μιας εκ γενετής βαρηκοΐας είναι οι πρώτοι 3-6 μήνες της ζωής, με σκοπό να ολοκληρωθεί η περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση πριν τα 2 έτη, δηλαδή πριν την ηλικία που αρχίζει η κατανόηση του λόγου.

  Χάρη στην πρόοδο της ιατρικής και την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι πλέον δυνατό να παρέχουμε στους μικρούς ασθενείς ικανότητα ακοής πολύ κοντά στην φυσιολογική και, συνεπώς, φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου.

  Οι Ω.Α.Ε είναι μια εξέταση που προτείνεται και διενεργείται τόσο παγκοσμίως, όσο και στην κλινική Γένεσις από την αρχή της λειτουργίας της, συμπληρώνοντας έτσι την φροντίδα και τον πλήρη έλεγχο των νεογνών.

  Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις οι Ω.Ρ.Λ συνεργάτες της κλινικής Γένεσις είναι στην διάθεσή σας.

  Ελένη Μπερόβαλη

  Ιατρός ΩΡΛ-συνεργάτης κλινικής Γένεσις Θεσσαλονίκης