+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Αυξητική Στήθους: πόσο διαρκεί και ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της επέμβασης αυτής;

  Η αυξητική μαστοπλαστική είναι η δεύτερη συχνότερη χειρουργική επέμβαση στην Αισθητική Πλαστική Χειρουργική. Βοηθά στην αισθητική αποκατάσταση συγγενούς απλασίας, υποπλασίας ή ασυμμετρίας των μαστών καθώς και στην επανόρθωση της μείωσης του όγκου του μαστού, μετά από απώλεια βάρους, εγκυμοσύνη, ή αφαίρεση τμήματος του μαστού για παθολογικά αίτια.

  Η επέμβαση είναι απλή, μέτριας βαρύτητας, γίνεται συνήθως με γενική αναισθησία και η επιλογή της θέσης της τομής γίνεται μετά από την εξέταση της ασθενούς, σύμφωνα με το σωματότυπό της, την πτώση των μαστών (αν υφίσταται), το σχήμα του μαστού, το μέγεθος της θηλαίας άλω κτλ. Η αυξητική μαστοπλαστική μπορεί να συνδυαστεί  με ανόρθωση του μαστού που σημαίνει μετακίνηση της θηλής σε ένα υψηλότερο και κατάλληλο, σύμφωνα με την αισθητική, επίπεδο και αφαίρεση περίσσειας πτωτικού δέρματος.

  Γενικά είναι μια επέμβαση με μακροχρόνια αποτελέσματα και υψηλό βαθμό ικανοποίησης των ασθενών. Η διάρκεια του αποτελέσματος της επέμβασης μπορεί να ποικίλει ανάλογα τη προσοχή που δείχνει στη στήριξη των μαστών της  και ταυτόχρονα επηρεάζεται και από ιδιοσυστασικούς παράγοντες (χαλαρότητα του δέρματος και των στηρικτικών συνδέσμων του μαστού) καθώς και από αυξομειώσεις του βάρους.

  Σήμερα ο Πλαστικός Χειρουργός έχει τη δυνατότητα  να επιλέξει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία ενθεμάτων που χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το σχήμα τους, το περιεχόμενό τους, την υφή της επιφάνειάς του, κτλ. Το πλέον σημαντικό είναι η εκλογή του ενθέματος να συνοδεύεται από διεθνείς πιστοποιήσεις (έγκριση του Αμερικανικού FDA).

  Τελευταία, απασχολεί την επιστημονική κοινότητα η χρήση λιπώδους ιστού στην αποκατάσταση των μαστών (αυτομεταμόσχευση λίπους/λιπομεταφορά). Η χρήση του λίπους επικεντρώνεται κυρίως σε διορθωτικές παρεμβάσεις των μαστών παρά σε πλήρη αποκατάσταση της δυσμορφίας ή της αισθητικής  αυξητικής  του μαστού.

  Το τμήμα αισθητικής πλαστικής χειρουργικής της Κλινικής Γένεσις, φιλοξενεί κάθε περιστατικό πλαστικής χειρουργικής και το εμπιστεύονται έμπειροι επαγγελματίες υγείας του τομέα.

  ** του Τριαντάφυλλου Βρύζα – Πλαστικός Χειρουργός & Συνεργάτης Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ