+30 2310 984000
  • Ελληνικά
  • English
  • Δωρεά λαδιού από την Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ στον Ερυθρό Σταυρό

    Η Κλινική Γένεσις δώρισε 225 τεμάχια λαδιού σε άπορες οικογένειες

    Στο σπουδαίο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνέβαλε η Κλινική Γένεσις δωρίζοντας 225 τεμάχια λαδιού σε άπορες οικογένειες.

    Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει την αξία της αλληλεγγύης και της στήριξης προς τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να δώσουμε ένα χέρι βοηθείας σε αυτούς που το έχουν ανάγκη.