+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Ειδικές Ογκοπλαστικές Τεχνικές Για Να Αποφύγουμε τη Μαστεκτομή

  Γράφει ο: Θεόδωρος Κοντούλης, FRCS, PhD, FEBS

  Χειρουργός Μαστού

  Συνεργάτης κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ

  Σε καρκίνο του μαστού, όταν αφαιρούμε μεγάλους όγκους, δημιουργούνται ελλείμματα ως 25-30% του μαστού. Αυτά συνήθως τα καλύπτουμε με καθιερωμένες ογκοπλαστικές χειρουργικές τεχνικές, κατά τις οποίες μετακινούμε τμήμα μαστού (volume displacementαπό άλλο σημείο του ίδιου μαστού προς την περιοχή της κοιλότητας που έχει αφαιρεθεί η καρκινική βλάβη.

  Σε πολυεστιακές βλάβες ή μεγάλες μάζες όπου αφαιρείται το 25-50% του μαστού συνήθως επιλέγεται μαστεκτομή, για να αποφύγουμε κακό αισθητικό αποτέλεσμα ή μη πλήρη αφαίρεση του καρκίνου. Εναλλακτικά, όμως, μπορούμε να διατηρήσουμε το μαστό αφαιρώντας μια μεγάλη καρκινική βλάβη και αντικαθιστώντας το μεγάλο έλλειμμα της με κρημνό δέρματος-υποδόριου λίπους από το θωρακικό τοίχωμα (volume replacement).

  Ο κρημνός αυτός αιματώνεται από μικρές διατιτραίνουσες αρτηρίες (LICAP, AICAP, LTAP, TDAP) τις οποίες πρέπει να βρούμε και να διατηρήσουμε. Στη σημερινή εποχή, των τακτικών προληπτικών εξετάσεων και της αυξημένης χρήσης της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας, η ανάγκη των τεχνικών αυτών δεν είναι συχνή, αλλά όταν έχουν ένδειξη σώζουν το μαστό, διατηρώντας τον.

  Παρουσιάζονται 3 περιπτώσεις μεγάλων ογκεκτομών λόγω καρκίνου μαστού, που χρησιμοποιήθηκαν κρημνοί LICAP, TDAP και AICAP για την αντικατάσταση του ελλείμματος.