+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Εκδήλωση στη ΓΕΝΕΣΙΣ για τους φοιτητές αγγλόφωνου μεταπτυχιακού του ΑΠΘ

  Το αγγλόφωνο Διατμηματικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σποδών  με τίτλο «APPLICATION OF ENDOSCOPIC SURGICAL TECHNIQUES IN GYNECOLOGY» («ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ») υλοποιείται από το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

  Εκδήλωση για τους φοιτητές του αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «APPLICATION OF ENDOSCOPIC SURGICAL TECHNIQUES IN GYNECOLOGY» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  πραγματοποιήθηκε  στο αμφιθέατρο της Μαιευτικής –Γυναικολογικής Χειρουργικής Κλινικής «ΓΕΝΕΣΙΣ», του ομίλου Euromedica στη Θεσσαλονίκη.

  Το αγγλόφωνο Διατμηματικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σποδών  με τίτλο «APPLICATION OF ENDOSCOPIC SURGICAL TECHNIQUES IN
  GYNECOLOGY» («ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ») υλοποιείται από το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.  Γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις σύγχρονες εξελίξεις σχετικά με τις ενδοσκοπικές και γενικές χειρουργικές δεξιότητες για τη θεραπεία των γυναικολογικών παθήσεων.

  Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ,( MD, PhD, BSCCP, DFFP, MIGS), Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. κ. Άγγελος Δανιηλίδης  συνεργάτης της Γυναικολογικής Χειρουργικής Κλινικής «ΓΕΝΕΣΙΣ», του ομίλου Euromedica: “‘Σκοπός του Προγράμματος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και η καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων με απώτερο στόχο την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε κάθε τι που αφορά τις ενδοσκοπικές χειρουργικές γυναικολογικές δεξιότητες και την επιστημονική τεκμηρίωση της εφαρμογής αυτών”, δήλωσε  ο κ. Δανιηλίδης.

  Οι εξελίξεις των εφαρμογών της Ιατρικής και των σχετικών χειρουργικών και ενδοσκοπικών τεχνικών είναι ραγδαίες, μεταβάλλοντας συνεχώς τα δεδομένα των εφαρμογών, ιδίως αυτές που σχετίζονται με την ειδικότητα της γυναικολογίας.

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΑΠΘ για την ενδοσκοπική χειρουργική δίνει έμφαση στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων για τις  ενδοσκοπικές χειρουργικές γυναικολογικές επεμβάσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, οι εκπαιδευόμενοι όταν τελειώνουν την  υποχρεωτική πρακτική άσκηση, αποκτούν χειρουργικές δεξιότητες τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στο καθημερινό  χειρουργικό τους έργο, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή. Η ενδοσκοπική χειρουργική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της  διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης πολλών γυναικολογικών παθήσεων, όπως καλοήθεις γυναικολογικές παθήσεις, ογκολογικές παθήσεις, παθήσεις του πυελικού εδάφους- ουρογυναικολογικές. Επίσης, ενδοσκοπικές χειρουργικές τεχνικές έχουν ευρεία εφαρμογή παγκοσμίως ως μέθοδοι αντισύλληψης, στο πλαίσιο του οικογενειακού προγραμματισμού.