+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΕΣΙΣ – ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» (Διεύθυνση Πυλαία Θεσσαλονίκης, τέρμα 17ης Νοέμβρη, τηλ2310 984.000, email: info@genesishospital.gr) (εφεξής η «Εταιρεία»).
  • Για την παρουσία σας στην εκδήλωση της Εταιρείας “Το Δώρο του Θηλασμού” στο THE MET HOTEL (25/11/2023) θα σας ζητηθούν δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, θα ζητηθεί αν υπάρχει σε εξέλιξη εγκυμοσύνη ή όχι με σκοπό την παράδοση των αντίστοιχων δώρων. Επιπλέον, λόγω της κοινωνικής φύσης της εκδήλωσης, γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες ότι κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα λάβει χώρα φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση από συνεργαζόμενους επαγγελματίες.
  • Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η ομαλή διαδικασία της δήλωσης συμμετοχής στην εκδήλωση και η δια ζώσης παρουσία σας σε αυτήν, καθώς και η παράδοση στους νικητές των σχετικών δώρων ή/και η ειδοποίηση τους με σχετικό email.
  • Νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η χορηγούμενη με την παρούσα συναίνεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α’ ΓΚΠΔ, μέσω της αποδοχής των όρων συμμετοχής και της ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
  • Η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, βεβαιώνει ότι εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας και ότι η πρόσβαση στα δεδομένα των ενδιαφερόμενων δεν είναι δυνατή σε τρίτους, πλην του εμπλεκόμενου προσωπικού της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, τα ως άνω προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού.
  • Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα δεδομένα σας για 1 μήνα από την ολοκλήρωση της εκδήλωσης. Ειδικά για τους νικητές, τα δεδομένα θα διατηρηθούν έως την αξιοποίηση του δώρου. Σημειώνεται ότι τα δώρα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτο άτομο και είναι αυστηρά προσωπικά.
  • Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.
  • Για να λήψη ενημερώσεων / newsletters σχετικά με μελλοντικές προωθητικές ή ενημερωτικές ενέργειες της Εταιρείας, παρακαλούμε να επιλέξετε παρακάτω το αντίστοιχο πεδίο. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία θα διατηρήσει με ασφάλεια στη βάση της τα προσωπικά σας δεδομένα και μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, γνωστοποιώντας σας ότι μπορείτε  να απεγγραφείτε ανά πάσα στιγμή, πατώντας την επιλογή unsubscribe στο τέλος των newsletters ή στέλνοντας σχετικό αίτημα στο info@genesishospital.gr.
  • Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο dpo@genesishospital.gr ή στο τηλέφωνο 2310-984000. Ενδεικτικά, τα δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι τα εξής (όπου είναι εφικτό): δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα κλπ.. Κατόπιν της υποβολής ενός αιτήματος, η Εταιρεία θα σας απαντήσει εντός 30 ημερών, είτε ικανοποιώντας το αίτημα σας, είτε απορρίπτοντας το με επαρκή τεκμηρίωση.
  • Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Αθήνα).