+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Κέντρο Μαστού

  Στη ΓΕΝΕΣΙΣ, την κατ’ εξοχή Κλινική της Γυναίκας, επιθυμούμε να διακριθούμε στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος σχετίζεται με το γυναικείο μαστό. Δημιουργήσαμε ένα πρότυπο Κέντρο Μαστού για να παρέχουμε τις πιο σύγχρονες και ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες για την προστασία της υγείας του συμβόλου του γυναικείου φύλλου, του μαστού.

  Στο Κέντρο Μαστού της ΓΕΝΕΣΙΣ, στόχος μας είναι η πρόληψη και η θεραπεία του καρκίνου του μαστού, σε ένα περιβάλλον άμεσης συνεργασίας και φυσικής συνύπαρξης όλων των απαραίτητων εμπλεκομένων ιατρικών ειδικοτήτων, με τη γυναίκα στο απόλυτο επίκεντρο.

  Οι υπηρεσίες του Κέντρου Μαστού ΓΕΝΕΣΙΣ:

  • Ειδικό Ιατρείο Μαστού
  • Ψηφιακή Μαστογραφία (επεξεργασία- μεγέθυνση)
  • Yπερηχογράφημα μαστών
  • Στερεοτακτική βιοψία μαστού δια βελόνης
  • Παρακέντηση FNA (Fine needle aspiration) υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση
  • Χειρουργική βιοψία
  • Εξατομικευμένο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου, με διαδικασία υπενθύμισης
  • Προεγχειρητική σήμανση μη ψηλαφητών βλαβών, με τοποθέτηση μεταλλικού δείκτη
  • Πλαστική και επανορθωτική χειρουργική

  Περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες για το κέντρο, αλλά και οδηγίες αυτοεξέτασης όπως και λεπτομέρειες για τη σημαντικότητα της μαστογραφίας, μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο έντυπο-αρχείο.