+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Καριέρα

  Το ανθρώπινο δυναμικό της Κλινικής Γένεσις, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που είναι η κορυφαία κλινική, προσανατολισμένη στη γυναίκα, στη Βόρεια Ελλάδα. Το προσωπικό μας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της διαρκούς εξέλιξης και εκσυγχρόνισης της Κλινικής μας. Έτσι, επιλέγουμε με υπευθυνότητα τη στελέχωση του κάθε τμήματος  και επενδύουμε στην εξέλιξη και την ευημερία του.

  Πώς το κάνουμε αυτό;

  • Με διαρκείς εκπαιδεύσεις και σεμινάρια
  • Με αποστολές σε συνέδρια του εκάστοτε κλάδου
  • Με προσωπικό ενδιαφέρον και αναγνώριση των ικανοτήτων και της εξέλιξης του κάθε ατόμου ξεχωριστά

  Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας της Κλινικής Γένεσις, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα παρακάτω. Όλα τα βιογραφικά που αποστέλλονται στην Κλινική Γένεσις μελετώνται με προσοχή και εχεμύθεια.

  ** Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εδώ (Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων)

   

  Δείτε τις τρέχουσες αγγελίες για θέσεις εργασίας


   Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων