+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

  Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ, μέλος του Όμιλου Euromedica, ενδιαφέρεται να προσλάβει ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ Τεχνικής Υπηρεσίας

  Κύριες Αρμοδιότητες:

  • Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης
  • Έκτακτες εργασίες Η/Μ συντήρησης
  • Παρακολούθηση αποθήκης χρωμάτων και παραγγελίες σε συνεργασία με τον προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών
  • Τήρηση αρχείου συντηρήσεων   

  Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

  • Εμπειρία σε συντήρηση χώρων κλινικής / νοσοκομείου / ξενοδοχειακών χώρων
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ικανότητα διαχείρισης έργων / βλαβών υπό πίεση
  • Εμπειρία σε κατασκευές γυψοσανίδας / τοιχοποιίας
  • Εμπειρία σε εργασία σε ομάδα & σε βάρδιες
  • Πρωτοβουλία για εκτέλεση εργασιών
  • Εμπειρία σε συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Προαιρετικά Βασικές Γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας
  • Εμπειρία σε εφαρμογή κανόνων ασφαλούς εργασίας

  Η εταιρεία προσφέρει:

  • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
  • Άριστες συνθήκες εργασίας & σύγχρονες εγκαταστάσεις
  • Ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως εμπειρίας

  Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.


   Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων