+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

  Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ, μέλος του Όμιλου Euromedica, ενδιαφέρεται να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ Βάρδιας Τεχνικής Υπηρεσίας

  Κύριες Αρμοδιότητες:

  • Καθημερινός έλεγχος λειτουργίας εξοπλισμού Η/Μ κλινικής
  • Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης εξοπλισμού Η/Μ
  • Έκτακτες εργασίες Η/Μ εξοπλισμού
  • Συντήρηση μηχανικών μερών Βιοϊατρικού Εξοπλισμού
  • Τήρηση αρχείου συντηρήσεων   

  Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου (Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. / ΕΠΑΛ) – Επιθυμητή η Άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας  
  • Εμπειρία σε συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ικανότητα διαχείρισης έργων / βλαβών υπό πίεση
  • Εμπειρία σε κατασκευές δικτύων / καλωδιώσεων / ηλ.πινάκων / φωτισμού
  • Εμπειρία σε εργασία σε ομάδα & σε βάρδιες
  • Πρωτοβουλία για εκτέλεση εργασιών
  • Εμπειρία σε συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμού
  • Εμπειρία σε συστήματα κλιματισμού
  • Εμπειρία σε υδραυλικές εγκαταστάσεις
  • Εμπειρία σε συστήματα αερίων
  • Βασικές Γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας
  • Εμπειρία σε εφαρμογή κανόνων ασφαλούς εργασίας
  • Γνώσεις Χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Int. Browser)

  Η εταιρεία προσφέρει:

  • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
  • Άριστες συνθήκες εργασίας & σύγχρονες εγκαταστάσεις
  • Ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως εμπειρίας

  Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.


   Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων