2310984000

ΜΑΙΑ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ζητούνται Μαίες/Νοσηλεύτριες για την στελέχωση του Τμήματος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Fertilia.

Οι υποψήφιες θα πρέπει:

  • Να είναι απόφοιτες Μαιευτικής και Νοσηλευτικής σχολής αντίστοιχα και να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Να διαθέτουν καλή γνώση Αγγλικών
  • Να διαθέτουν απαραίτητα προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών

    Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων