+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (ΤΕ – ΔΕ)

  Από την Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ζητούνται Νοσηλευτές/ριες ΤΕ και ΔΕ για τη στελέχωση των τμημάτων.

  Η/Ο υποψήφια-ος πρέπει να διαθέτει:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής
  • άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • καλή γνώση Αγγλικών
  • Επιθυμητή η εμπειρία.


   Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων