2310984000

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ/ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Από την Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ζητούνται Νοσηλευτές Αποστείρωσης

Η/Ο υποψήφια-ος πρέπει να διαθέτει:

  • Πτυχίο Ε Νοσηλευτικής
  • αποδεδειγμένη εξειδίκευση σε αντίστοιχο τμήμα

    Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων