+30 2310 984000
  • Ελληνικά
  • English
  • Στέλεχος Γραμματείας Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

    Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Fertilia, εντός της Κλινικής Γένεσις, μέλος του Ομίλου Euromedica, στο πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά για μόνιμη πρόσληψη στη Θεσσαλονίκη: Στέλεχος Γραμματείας Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

    Κύριες Αρμοδιότητες

    • Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών
    • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
    • Έλεγχος φακέλων ασθενών στο πλαίσιο ποιοτικού ελέγχου
    • Οικονομικές ενημερώσεις πελατών (έκδοση τιμολογίων, εισπράξεων, καταθέσεων)

    Προσόντα:

    • Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Οικονομικών ή συναφές
    • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε Μονάδα Εξωσωματικής
    • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και δακτυλογράφησης
    • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
    • Δεύτερη ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
    • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
    • Πολύ καλή επικοινωνία, υπευθυνότητα, ομαδικότητα και προσαρμοστικότητα
    • Δυνατότητα εργασίας σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες

    Η εταιρεία προσφέρει:

    • Συνεχή εκπαίδευση
    • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
    • Δυνατότητα εξέλιξης

    Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@genesishospital.gr


      Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων