2310984000

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Fertilia, της Κλινικής Γένεσις, μέλος του Ομίλου Euromedica, στο πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά για μόνιμη πρόσληψη στη Θεσσαλονίκη:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Έλεγχος φακέλων ασθενών στο πλαίσιο ποιοτικού ελέγχου
 • Οικονομικές ενημερώσεις πελατών (έκδοση τιμολογίων, εισπράξεων, καταθέσεων)

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Οικονομικών ή συναφές
 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε Μονάδα Εξωσωματικής
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και δακτυλογράφησης
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Πολύ καλή επικοινωνία, υπευθυνότητα, ομαδικότητα και προσαρμοστικότητα
 • Δυνατότητα εργασίας σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@genesishospital.gr

  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων