2310984000

ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ

Από την Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ζητούνται Τραυματιοφορείς

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

  • άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • εμπειρία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή

    Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων