+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Υπάλληλος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

  Η Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική Κλινική Γένεσις, μέλος του Ομίλου Euromedica, στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά για μόνιμη πρόσληψη στην Θεσσαλονίκη: Υπάλληλο Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

  Κύριες Αρμοδιότητες:

  • Διαχείριση αρχείου προσωπικού
  • Διαχείριση συμβάσεων εργασίας
  • Διαχείριση αδειών – απουσιών
  • Παρακολούθηση και έλεγχος ωρομέτρησης
  • Υποβολή προγραμμάτων απασχόλησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
  • Διαχείριση των διαδικασιών προσλήψεων / αποχωρήσεων
  • Συμμετοχή στην διαχείριση του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης
  • Προετοιμασία εντύπων ΟΑΕΔ και Επιθεώρησης Εργασίας

  Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

  • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης  ΑΕΙ/ΤΕΙ σε Business Administration, Human Resources ή συναφούς αντικειμένου
  • Τουλάχιστον 1-2 έτη εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο
  • Πολύ καλή γνώση ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
  • Γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
  • Δυνατότητα κατάρτισης προγραμμάτων εργασίας σε βάρδιες
  • Εχεμύθεια
  • Δραστήρια και υπεύθυνη προσωπικότητα
  • Επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα ομαδικής εργασίας
  • Οργάνωση της εργασίας και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
  • Πολύ καλός χειρισμός εφαρμογών MS Office
  • Επιθυμητή γνώμη προγράμματος μισθοδοσίας της EpsilonNet

  Η εταιρεία προσφέρει:

  • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
  • Άριστες συνθήκες εργασίας & σύγχρονες εγκαταστάσεις
  • Ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως εμπειρίας
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Προοπτικές εξέλιξης

  Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.


   Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων