2310984000

Η Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική Κλινική Γένεσις, μέλος του Ομίλου Euromedica, στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά για μόνιμη πρόσληψη στην Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα Προσόντα :

Η/Ο υποψήφια-ος πρέπει να διαθέτει:

  • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας ή Πτυχίο ΙΕΚ Βοηθός Ακτινολόγου
  • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
  • καλή γνώση Αγγλικών

    Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων