+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • MAIΕΣ (ΠΕ – ΤΕ)

  Από την Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ζητούνται Μαίες (Απόφοιτες Μαιευτικής Σχολής) για την στελέχωση του Μαιευτικού / Γυναικολογικού Τμήματος.

  Η υποψήφια πρέπει να διαθέτει:

  • Πτυχίο Μαιευτικής
  • άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • καλή γνώση Αγγλικών
  • Επιθυμητή η εμπειρία.


   Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων