2310984000

Πιστοποιήσεις – Διακρίσεις

Πιστοποίηση ΓΕΝΕΣΙΣ από τον Διεθνή Οργανισμό Temos, σύμφωνα με το πρότυπο “Quality in International Patient Care’’

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για διαρκή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η ΓΕΝΕΣΙΣ έγινε η πρώτη Κλινική Γυναίκας στη Βόρεια Ελλάδα που απέκτησε τον Απρίλιο 2016 την επίσημη πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικών Υπηρεσιών με εξειδίκευση στον Ιατρικό Τουρισμό, TEMOS International, σύμφωνα με το πρότυπο “Quality in International Patient Care’’.

Το σύστημα πιστοποίησης TEMOS θέτει στο επίκεντρο τον ασθενή στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης διεθνών ασθενών σε νοσοκομεία, σε όλο τον κόσμο, μέσω της προώθησης και της διασφάλισης βέλτιστων πρακτικών.

Πρόκειται για το μοναδικό Σύστημα Πιστοποίησης Ιατρικών Υπηρεσιών παγκοσμίως, το οποίο εστιάζει στη Διαχείριση του διεθνούς ασθενή (International Patient) και τον Ιατρικό Τουρισμό, παρέχοντας πιστοποίηση υπηρεσιών υγείας και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης διεθνών ασθενών και ανάπτυξης υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί επιβεβαίωση των κορυφαίων υπηρεσιών που παρέχει η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος της και βοηθώντας της στην προσέλκυση πελατών από νέες αγορές του εξωτερικού στις οποίες στοχεύει με αξιώσεις.

Πιστοποιητικό Temos

Πιστοποίηση Diplomatic Council (DC) Preferred Partner Hospital

Τον Ιούνιο 2016, η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ έλαβε την πιστοποίηση “Diplomatic Council (DC) – Preferred Partner Hospital”, ύστερα από την επιτυχημένη έκβαση της επιθεώρησης για την απόκτηση του πιστοποιητικού TEMOS.

Πρόκειται για μια παγκοσμίου κύρους πιστοποίηση, η οποία χορηγείται μόνο σε σύγχρονες μονάδες υγείας, οι οποίες παρέχουν αποδεδειγμένα ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας σε εγχώριους και διεθνείς ασθενείς.

Εκτός από την συγκεκριμένη πιστοποίηση, η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ συμμετέχει πλέον και στην παγκόσμια λίστα ” DC – Preferred Partner Hospital Directory”, και είναι επισήμως προτεινόμενη Κλινική από το Diplomatic Council σε όλες τις πρεσβείες, τα προξενεία και τα διπλωματικά σώματα ανά τον κόσμο.

DC Preferred Partner Hospital

Η πρώτη κλινική στην Β.Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15224:2017

Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ έγινε η πρώτη Κλινική στην Βόρεια Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με επιτυχία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15224: 2017 από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

Πρόκειται για μια επίσημη ευρωπαϊκή προδιαγραφή για την παροχή υπηρεσιών υγείας, η οποία εστιάζει κυρίως στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών και έχει συμπεριλάβει διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές, τα οποία στο σύνολό τους συνθέτουν την πλέον αποτελεσματική μεθοδολογία για την επίτευξη:

 • Αποτελεσματικής διαχείρισης ποιότητας της φροντίδας από τις υγειονομικές μονάδες και των κινδύνων που σχετίζονται με την περίθαλψη των ασθενών
 • Εφαρμογής διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου εντός των υγειονομικών μονάδων
 • Αξιολόγησης της Κλινικής Αποτελεσματικότητας και συνεχούς βελτίωσης της Κλινικής Απόδοσης
 • Διαρκούς εκπαίδευσης του υγειονομικού προσωπικού
 • Εγγύησης της ασφάλειας των ασθενών

Πεδίο Εφαρμογής:

Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους τομείς της Μαιευτικής, Γυναικολογίας, Γενικής Χειρουργικής, Πλαστικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζα Κρυοσυντήρησης.

Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15224: 2017

Πιστοποίηση ΓΕΝΕΣΙΣ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

Η Κλινική είναι πιστοποιημένη στο σύνολο της σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2015 από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

Πεδίο Εφαρμογής:

Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους τομείς της Μαιευτικής, Γυναικολογίας, Γενικής Χειρουργικής, Πλαστικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζα Κρυοσυντήρησης.

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ISO 9001:2015

Παράλληλα, το Βιοχημικό εργαστήριο της κλινικής έχει διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012 από το ΕΣΥΔ. Το επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης αφορά τον Ανοσοχημικό Αναλυτή BRAHMS KRYPTOR για τον προσδιορισμό στον ορό αίματος των τιμών: 1) της ελεύθερης β-χοριακής γοναδοτροπίνης (f-β-hCG) και 2) της συνδεόμενης με την εγκυμοσύνη πρωτεΐνης του πλάσματος-Α (PAPP-A), οι οποίες σε συνδυασμό με την μέτρηση της Αυχενικής Διαφάνειας κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο 1ου τριμήνου, συμβάλουν στην εκτίμηση του ρίσκου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες κατά το 1ο τρίμηνο της κύησης.

Επίσημο Κέντρο Συλλογής Βλαστοκυττάρων

Η ΓΕΝΕΣΙΣ είναι η πρώτη ιδιωτική Κλινική που ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την διαδικασία διαπίστευσης ως επίσημο Κέντρο Συλλογής Βλαστοκυττάρων, σε συνεργασία με την Δημόσια Τράπεζα του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη. 

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση, που αποτελεί άλλη μια προσθήκη στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Κλινικής, είναι το επιστέγασμα μιας ήδη πετυχημένης συνεργασίας μεταξύ ΓΕΝΕΣΙΣ και Δημόσιας Τράπεζας Βλαστοκυττάρων. Το εν λόγω πιστοποιητικό δόθηκε στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Δημόσιας Τράπεζας Βλαστοκυττάρων στις επιταγές της διεθνούς ειδικής διαπίστευσης Fact-NetCord για τη λήψη και συλλογή ΟμφαλοΠλακουντιακού Αίματος (Βλαστοκυττάρων).

Πολιτική Ποιότητας Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ

Όραμά μας είναι η διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στον κλάδο και η επίτευξη του στόχου του μηδενικού λάθους.

Γνωρίζοντας ότι η ποιότητα των υπηρεσιών μας κρίνεται από τις μητέρες και τις νοσηλευόμενές μας, επιδιώκουμε με όλες μας τις δυνάμεις να ικανοποιούμε πλήρως τις ανάγκες τους και να ξεπερνούμε τις προσδοκίες τους.

Αξιολογούμε την «Ποιότητα» στηριζόμενοι σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την επίτευξη των ποιοτικών μας στόχων είναι:

 • Η σωστή και αποτελεσματική δομή και οργάνωση,
 • Η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνουμε άρτιες τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες,
 • Η ορθή και αποδοτική κατανομή των εργασιών,
 • Η αξιοποίηση του σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, της υποδομής και της καλύτερης δυνατής τεχνολογίας,
 • Η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση,
 • Η πλήρης τήρηση των διαδικασιών και των πολιτικών της Κλινικής από όλο το προσωπικό, η κατανόηση και υποστήριξη των συστημάτων Ποιότητας που εφαρμόζει,
 • Η επίγνωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της εργασίας του καθένα και η συνεχής βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας και συνεργασίας.

Όλοι μας, Διοίκηση και εργαζόμενοι, δεσμευόμαστε στα ανωτέρω έχοντας πάντα στο νου μας ότι εξυπηρετώντας τους πελάτες μας, εξυπηρετούμε τους δικούς μας ανθρώπους.

ΓΕΝΕΣΙΣ – Ιδρυτικό μέλος της ΕΛΙΤΟΥΡ

Στα πλαίσια της επέκτασης προς τον σημαντικό τομέα του Ιατρικού Τουρισμού, η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ συμμετέχει στην ομάδα των ιδρυτικών μελών της ΕΛΙΤΟΥΡ, του πρώτου ελληνικού “cluster“ Ιατρικού Τουρισμού, μέλος του Global Health Travel Council.

Κύριος σκοπός της ΕΛΙΤΟΥΡ είναι να προωθήσει τον τουρισμό υγείας στην Ελλάδα και να συνεργαστεί με αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς για παγκόσμια θέματα που άπτονται του Ιατρικού Τουρισμού.

Έως τα μέσα του 2015, η ΕΛΙΤΟΥΡ απαριθμούσε περί τα 43 μέλη.

Άλλοι στόχοι του νεοσύστατου φορέα:

– Προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό ως κορυφαίος προορισμός τουρισμού υγείας.

– Ο συντονισμός των συμμετεχόντων, προκειμένου να βρουν κοινό έδαφος και να αναπτύξουν περαιτέρω τις επιχειρηματικές οντότητες τους στην αγορά του Ιατρικού Τουρισμού.

– Στήριξη του κράτους αναφορικά με θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για την προώθηση του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα.

– Παροχή τεχνογνωσίας και εξατομικευμένης εκπαίδευσης για προγράμματα διαπίστευσης.

– Η ανάπτυξη της επικοινωνίας του δικτύου και συνεργασία μεταξύ των μελών της με διεθνείς ενώσεις ιατρικού τουρισμού. Η ΕΛΙΤΟΥΡ είναι ιδρυτικό μέλος του «Global Healthcare Travel Council».