+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Η Σύγχρονη Χειρουργική Μαστού Στην Εποχή Της Εξατομίκευσης

  Γράφει ο: Γεώργιος Συμπιλίδης

  Χειρουργός Μαστού

  Κέντρο Μαστού ΓΕΝΕΣΙΣ

  Η χειρουργική ακριβείας του καρκίνου του μαστού έχει ως σκοπό να εξατομικεύσει τη στρατηγική σχεδίαση της θεραπείας κάθε ασθενή ξεχωριστά και βασίζεται στον ακριβή προσδιορισμό του κινδύνου υποτροπής/μετάστασης του καρκίνου του κάθε ασθενή.

  Ακρίβεια μπορεί να επιτευχθεί στην πρόληψη αλλά και σε κάθε φάση της θεραπείας, από τη διάγνωση στην εγχείρηση, τη χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία και την μετέπειτα παρακολούθηση.

  Η εξατομίκευση της θεραπείας πηγάζει από τη λεπτομερή γνώση της βιολογικής συμπεριφοράς του όγκου. Οι κλινική έρευνα όλο και απομακρύνεται από την ομαδοποίηση ετερογενών πληθυσμών ασθενών.

  Στην εποχή του Halsted ήταν δεδομένο ότι η ριζική χειρουργική σχετιζόταν με καλύτερη επιβίωση. Από τότε που καθιερώθηκαν οι συντηρητικές επεμβάσεις διατήρησης του μαστού (συνοδευόμενες από ακτινοθεραπεία), η ριζική μαστεκτομή εγκαταλείφθηκε. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η χειρουργική του καρκίνου του μαστού είναι περισσότερο εστιασμένη και μικρότερης έκτασης επεμβάσεις.

  Είναι ήδη επιλεκτικά επιβεβλημένη η προεγχειρητική χημειοθεραπεία με σκοπό να καταστήσει εξαιρέσιμους ευμεγέθεις καρκίνους, να μειώσει την έκταση και νοσηρότητα άλλων ή να επιτρέψει συντηρητική διατήρηση του μαστού. Επιπλέον, ενδείκνυται στις γυναίκες με την υπερέκφραση της ογκοπρωτεΐνης HER2 και τον τριπλά αρνητικό πρώιμο καρκίνο του μαστού που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου υποτροπής. Η θεραπεία που θα τους δοθεί θα πρέπει να τους προσφέρει μια πραγματική ευκαιρία και ελπίδα.

  Η προεγχειρητική θεραπεία, σε συγκεκριμένο και αυστηρά επιλεγμένο πληθυσμό γυναικών, φαίνεται να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση, δίνοντας την ευκαιρία για εξατομίκευση της θεραπείας μετά το χειρουργείο.

  Σε αυτές τις δύο ομάδες όταν ο όγκος είναι μεγαλύτερος από 2 εκατοστά έχει αποδειχθεί και έχει συμφωνηθεί διεθνώς ότι καλό θα είναι αντί να χειρουργούνται εξ αρχής, να προηγείται χημειοθεραπεία. Το χειρουργείο βέβαια θα γίνει ακόμη κι αν εξαφανιστεί ο όγκος, όμως θα είναι σαφως περιορισμένο.

  Εξατομίκευση εφαρμόζεται και στον σχεδιασμό χειρουργικής αντιμετώπισης της μασχάλης, που έχει περιορίσει τον εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό και έχει καθιερώσει τη βιοψία του φρουρού λεμφαδένα.

  Ο στρατηγικός σχεδιασμός που συνδυάζει χειρουργική, ακτινοθεραπεία, συστηματική θεραπεία και πλαστική αποκατάσταση με σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της νόσου, βρίσκεται στα χέρια του εξιδεικευμένου χειρουργού μαστού, που με γνώμονα τη σύγχρονη πρόοδο της ιατρικής και την εξατομικευμένη προσέγγιση, καλείται να την κατευθύνει.