+30 2310 984000
  • Ελληνικά
  • English
  • Χώρος Απασχόλησης Παιδιών

    Στο ισόγειο της ΓΕΝΕΣΙΣ, στην κεντρική είσοδο, λειτουργεί χωρίς χρέωση ειδικά διαμορφωμένος και επιβλεπόμενος χώρος απασχόλησης παιδιών. Στην περίπτωση που συγγενείς ή φίλοι σας επισκεφθούν έχοντας μαζί τους παιδιά ηλικίας 2 έως 12 ετών, υπάρχει η δυνατότητα να τα αφήσουν στο χώρο αυτόν. Υπενθυμίζουμε ότι η είσοδος στους χώρους νοσηλείας δεν επιτρέπεται σε παιδιά της παραπάνω ηλικιακής ομάδας για λόγους υγιεινής, καθώς υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης παιδικών νοσημάτων στα νεογνά.

    Ο χώρος απασχόλησης παιδιών λειτουργεί σε καθημερινή βάση τις ώρες 10:00 έως 14:00 και 17:00 έως 21:00. Επειδή δε μπορεί να υποδεχθεί παρά περιορισμένο αριθμό παιδιών σας παρακαλούμε θερμά, τα παιδιά να μην παραμένουν περισσότερο από 1 ώρα και 30 λεπτά, ώστε να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών.


    *Η προσφερόμενη παροχή είναι σε αναστολή υπηρεσίας λόγω Covid-19.