2310984000

Ασφάλιση

Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΑ: ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΣ, ΤΠΔΑ, ΤΠΔΘ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ: ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΠ-ΑΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και τον ΕΔΟΕΑΠ.

Επίσης, έχει συμβάσεις με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες, με ορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Σας υπενθυμίζουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται προέγκριση εισαγωγής (εισιτήριο) ή εγγυητικής επιστολής (Letter of Guarantee), προκειμένου να κάνετε χρήση της ασφάλειας σας.

Σε κάθε περίπτωση απευθυνθείτε το συντομότερο δυνατόν στο Λογιστήριο – Γραφείο Κίνησης για διευκρινήσεις στα παραπάνω ζητήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2310 984.030, από τις 07:00 έως 15:00, καθημερινώς και το Σαββατοκύριακο.