+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Διαδικασία Εισαγωγής

  Στη ΓΕΝΕΣΙΣ αναγνωρίζουμε ότι η εισαγωγή σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα γεννά συχνά συναισθήματα ανασφάλειας και ανησυχίας. Επιθυμούμε, λοιπόν, να σας κάνουμε να αισθανθείτε ασφάλεια και άνεση από την αρχή.

  Σε περίπτωση προγραμματισμένων εισαγωγών, η υποδοχή και η παραλαβή σας από το νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής πραγματοποιείται από τον χώρο της Κεντρικής Υποδοχής ή το Λογιστήριο – Γραφείο Κίνησης στο Ισόγειο. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον χώρο υποδοχής επιτόκων στο -1.

  Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή πραγματοποιείται στο Λογιστήριο – Γραφείο Κίνησης στο Ισόγειο της Κλινικής, από τις 7:00 έως και 15:00. Εισαγωγές μετά τις 15:00 πραγματοποιούνται από την Κεντρική Υποδοχή. Για την εισαγωγή είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
  • ΑΜΚΑ
  • Ιατρικό σημείωμα από τον θεράποντα ιατρό (εφόσον υπάρχει)

  Σε περιπτώσεις αλλοδαπών, είναι απαραίτητη και η επίδειξη της Άδειας Παραμονής στην χώρα.

  Εξιτήριο και πληρωμή

  H εξόφληση των λογαριασμών γίνεται καθημερινά και το Σαββατοκύριακο στο Λογιστήριο – Γραφείο Κίνησης της Κλινικής, στο ισόγειο του κτιρίου, από τις 09:00 έως τις 12:00. Η πληρωμή γίνεται είτε με μετρητά, είτε με οποιαδήποτε πιστωτική η χρεωστική κάρτα (εκτός American Express), είτε με μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό (e-banking).

  Υπενθυμίζουμε ότι στην Κλινική λειτουργεί Μηχάνημα Αυτόματων Συναλλαγών (ΑΤΜ) της Εθνικής Τράπεζας, συνδεδεμένο με το σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών ΔΙΑΣ.

  Για τη διευκόλυνση σας κατά την ημέρα της εξόδου σας, παρακαλούμε να παραμείνετε στο δωμάτιο μέχρις ότου το Γραφείο Κίνησης σας ειδοποιήσει τηλεφωνικά ότι ο λογαριασμός σας είναι έτοιμος και μπορείτε να μεταβείτε στο Λογιστήριο για την εξόφλησή του.

  Λογιστήριο – Γραφείο Κίνησης

  Ημέρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Κυριακή

  Ώρες Λειτουργίας:

  • Πληροφορίες 07:00 – 15:00
  • Εξιτήρια 09:00 – 12:00

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310 984.030 ή 2310 984.038

  Πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους σας

  Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει να παρέχει αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία όποτε αυτό ζητείται από τον / την άμεσα ενδιαφερόμενο/η.

  Οι Ιατρικοί Φάκελοι όσων έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες της Κλινικής είναι αυστηρά προσωπικοί και απόρρητοι, φυλάσσονται στο Ιατρικό Αρχείο για όσο διάστημα προβλέπει η κείμενη Νομοθεσία και αντίγραφα τους δίδονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, κατόπιν της συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής αιτήσεως Ε74 «Αίτηση προς Ιατρικό Αρχείο».

  Η χορήγηση των εγγράφων πραγματοποιείται εντός 30 ημερών μετά την κατάθεση της αίτησης, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 14.00.