+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Ενημερωθείτε από τα φυλλάδιά μας

  Γένεσις

  Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

  Εμβρυομητρική Ιατρική και Προγεννητικός Έλεγχος

  Κέντρο Μαστού

  Μαιευτικό Τμήμα

  Μητρικός Θηλασμός

  Προληπτική Φροντίδα στη Νεογνική Ηλικία

  Υγιεινή των Χεριών