+30 2310 984000
  • Ελληνικά
  • English
  • Επισκεπτήριο

    Προς ενημέρωση του κοινού και για την δική του ασφάλεια, παρατίθενται ακολούθως οι νεότερες αποφάσεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ σχετικά με τη διαχείριση του COVID-19 εντός των χώρων της Κλινικής (κατά περίπτωση).

    Νεότερα μέτρα για την προστασία έναντι του COVID-19

    Σχετικά με το επισκεπτήριο, αυτό επιτρέπεται εκτός θαλάμου νοσηλείας καθημερινά 11.00-13.00 και 17.30-19.30. Επιτρέπεται η επίσκεψη ενός (1) συνοδού ανά ασθενή εντός του θαλάμου νοσηλείας στις προκαθορισμένες ώρες επισκεπτηρίου, με σύσταση για χρήση προστατευτικής μάσκας. Δεν επιτρέπεται το επισκεπτήριο σε περίπτωση συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (πχ πυρετός, βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια κλπ.). Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην Κλινική σε παιδιά κάτω των 12 ετών για τον περιορισμό των λοιμώξεων. Ειδικά για τους επισκέπτες στην ΜΕΝΝ, απαιτείται η χρήση προστατευτικής μάσκας.