+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Επισκεπτήριο

  Προς ενημέρωση του κοινού και για την δική του ασφάλεια, παρατίθενται ακολούθως οι νεότερες αποφάσεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ σχετικά με τη διαχείριση του COVID-19 εντός των χώρων της Κλινικής (κατά περίπτωση).

  ΤΟΚΕΤΟΙ

  ΕΓΚΥΟΣ

  • Εισαγωγή με υφιστάμενο PCR
  • Αν δεν έχει: Διενέργεια RAPID και PCR ΓΕΝΕΣΙΣ
  • Επείγον  (εμβολιασμένοι και μη):  Εισαγωγή με RAPID, εν αναμονή του PCR
  • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών, PCR 48 ωρών

  ΣΥΝΟΔΟΣ

  • Είσοδος με υφιστάμενο PCR
  • Αν δεν υπάρχει PCR: Διενέργεια PCR ΓΕΝΕΣΙΣ και αναμονή
  • Επείγον (τοκετός σε εξέλιξη): Για εμβολιασμένους -> Εισαγωγή με RAPID, εν αναμονή του PCR.  Για μη εμβολιασμένους -> Διενέργεια PCR  και αναμονή
  • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών, PCR 48 ωρών

  ΛΕΧΩΪΔΕΣ

  ΣΥΝΟΔΟΣ

  • Είσοδος με PCR
  • Διαμονή σε μονόκλινο χωρίς μετακίνηση ή δυνατότητα αλλαγής με άλλο συνοδό
  • Διαμονή σε 2κλινο – 3κλινο: Την 2η ημέρα -> επίσκεψη με το υπάρχων PCR για μισή ώρα μόνο στο σαλόνι του ορόφου, την 3η ημέρα  -> επίσκεψη με νέο RAPID TEST για μισή ώρα μόνο στο σαλόνι του ορόφου
  • Διενέργεια εξιτηρίου χωρίς απαίτηση για διαγνωστικό έλεγχο
  • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών, PCR 48 ωρών

  ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ

  ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΗ

  • Εισαγωγή με υφιστάμενο PCR
  • Αν δεν υπάρχει PCR: Διενέργεια RAPID και PCR ΓΕΝΕΣΙΣ
  • Διενέργεια RAPID ανά 7 ημέρες

  ΣΥΝΟΔΟΣ

  • RAPID όλοι οι συνοδοί
  • Επισκεπτήριο μισή ώρα την ημέρα μόνο στο σαλόνι του ορόφου
  • Διενέργεια PCR ανά 10 ημέρες

  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

  ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΣ/Η

  • Εισαγωγή με υφιστάμενο PCR
  • Αν δεν υπάρχει PCR: Διενέργεια RAPID και PCR ΓΕΝΕΣΙΣ
  • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών, PCR 48 ωρών

  ΣΥΝΟΔΟΣ

  • Είσοδος με RAPID. Δυνατότητα να δει τον/την νοσηλευόμενο/η στον χώρο αναμονής του ορόφου -1 μετά το πέρας της επέμβασης και μετά να αποχωρήσει.
  • Για νοσηλεία > 72 ωρών, επιτρέπεται επισκεπτήριο 30’ ενός συνοδού με RAPID στο σαλόνι του ορόφου νοσηλείας.
  • Απαίτηση για PCR μόνο για διαμονή σε μονόκλινο θάλαμο νοσηλείας. Διαμονή σε μονόκλινο χωρίς μετακίνηση ή δυνατότητα αλλαγής με άλλο συνοδό.
  • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών, PCR 48 ωρών

           
  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

  (εξωτερικά ιατρεία, γαστρεντερολογικό)

  • Εισαγωγή με RAPID TEST
  • Πλην ΜΙΥΑ Fertilia by Genesis, ΔΕΝ επιτρέπεται συνοδός
  • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών

   
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  (ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ, ΥΠΕΡΗΧΟΙ, ΑΞΟΝΙΚΟΣ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΟ)

  • Διενέργεια με RAPID TEST
  • ΔΕΝ επιτρέπεται συνοδός (πλην τμήματος Εμβρυομητρικού ελέγχου / συνοδός με RAPID TEST)
  • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών

   
  ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

  • ΔΕΝ απαιτείται διαγνωστικός έλεγχος
  • ΔΕΝ επιτρέπεται συνοδός

   
  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ)

  • Διενέργεια με RAPID TEST μόνο επί συμπτωμάτων (πχ πυρετός)
  • ΔΕΝ επιτρέπεται συνοδός
  • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών

   
  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΙΑΤΡΟ

  (εντός Κλινικής)

  • ΔΕΝ απαιτείται διαγνωστικός έλεγχος
  • ΔΕΝ επιτρέπεται συνοδός

   
  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΜΕΝΝ

  • Απαιτείται PCR
  • Ώρες ισχύος: PCR 48 ωρών

  ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΜΩΞΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΣ