2310984000

Επισκεπτήριο

Προς ενημέρωση του κοινού και για την δική του ασφάλεια, παρατίθενται ακολούθως οι νεότερες αποφάσεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ σχετικά με τη διαχείριση του COVID-19 εντός των χώρων της Κλινικής (κατά περίπτωση).

ΤΟΚΕΤΟΙ

ΕΓΚΥΟΣ

 • Εισαγωγή με υφιστάμενο PCR
 • Αν δεν έχει: Διενέργεια RAPID και PCR ΓΕΝΕΣΙΣ
 • Επείγον  (εμβολιασμένοι και μη):  Εισαγωγή με RAPID, εν αναμονή του PCR
 • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών, PCR 48 ωρών

ΣΥΝΟΔΟΣ

 • Είσοδος με υφιστάμενο PCR
 • Αν δεν υπάρχει PCR: Διενέργεια PCR ΓΕΝΕΣΙΣ και αναμονή
 • Επείγον (τοκετός σε εξέλιξη): Για εμβολιασμένους -> Εισαγωγή με RAPID, εν αναμονή του PCR.  Για μη εμβολιασμένους -> Διενέργεια PCR  και αναμονή
 • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών, PCR 48 ωρών

ΛΕΧΩΪΔΕΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ

 • Είσοδος με PCR
 • Διαμονή σε μονόκλινο χωρίς μετακίνηση ή δυνατότητα αλλαγής με άλλο συνοδό
 • Διαμονή σε 2κλινο – 3κλινο: Την 2η ημέρα -> επίσκεψη με το υπάρχων PCR για μισή ώρα μόνο στο σαλόνι του ορόφου, την 3η ημέρα  -> επίσκεψη με νέο RAPID TEST για μισή ώρα μόνο στο σαλόνι του ορόφου
 • Διενέργεια εξιτηρίου χωρίς απαίτηση για διαγνωστικό έλεγχο
 • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών, PCR 48 ωρών

ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΗ

 • Εισαγωγή με υφιστάμενο PCR
 • Αν δεν υπάρχει PCR: Διενέργεια RAPID και PCR ΓΕΝΕΣΙΣ
 • Διενέργεια RAPID ανά 7 ημέρες

ΣΥΝΟΔΟΣ

 • RAPID όλοι οι συνοδοί
 • Επισκεπτήριο μισή ώρα την ημέρα μόνο στο σαλόνι του ορόφου
 • Διενέργεια PCR ανά 10 ημέρες

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΣ/Η

 • Εισαγωγή με υφιστάμενο PCR
 • Αν δεν υπάρχει PCR: Διενέργεια RAPID και PCR ΓΕΝΕΣΙΣ
 • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών, PCR 48 ωρών

ΣΥΝΟΔΟΣ

 • Είσοδος με RAPID. Δυνατότητα να δει τον/την νοσηλευόμενο/η στον χώρο αναμονής του ορόφου -1 μετά το πέρας της επέμβασης και μετά να αποχωρήσει.
 • Για νοσηλεία > 72 ωρών, επιτρέπεται επισκεπτήριο 30’ ενός συνοδού με RAPID στο σαλόνι του ορόφου νοσηλείας.
 • Απαίτηση για PCR μόνο για διαμονή σε μονόκλινο θάλαμο νοσηλείας. Διαμονή σε μονόκλινο χωρίς μετακίνηση ή δυνατότητα αλλαγής με άλλο συνοδό.
 • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών, PCR 48 ωρών

         
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

(εξωτερικά ιατρεία, γαστρεντερολογικό)

 • Εισαγωγή με RAPID TEST
 • Πλην ΜΙΥΑ Fertilia by Genesis, ΔΕΝ επιτρέπεται συνοδός
 • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών

 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

(ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ, ΥΠΕΡΗΧΟΙ, ΑΞΟΝΙΚΟΣ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΟ)

 • Διενέργεια με RAPID TEST
 • ΔΕΝ επιτρέπεται συνοδός (πλην τμήματος Εμβρυομητρικού ελέγχου / συνοδός με RAPID TEST)
 • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών

 
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

(ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

 • ΔΕΝ απαιτείται διαγνωστικός έλεγχος
 • ΔΕΝ επιτρέπεται συνοδός

 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

(ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ)

 • Διενέργεια με RAPID TEST μόνο επί συμπτωμάτων (πχ πυρετός)
 • ΔΕΝ επιτρέπεται συνοδός
 • Ώρες ισχύος: RAPID 24 ωρών

 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΙΑΤΡΟ

(εντός Κλινικής)

 • ΔΕΝ απαιτείται διαγνωστικός έλεγχος
 • ΔΕΝ επιτρέπεται συνοδός

 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΜΕΝΝ

 • Απαιτείται PCR
 • Ώρες ισχύος: PCR 48 ωρών

ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΜΩΞΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΣ