+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Επισκεπτήριο

  Προς ενημέρωση του κοινού και για την δική του ασφάλεια, παρατίθενται ακολούθως οι νεότερες αποφάσεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ σχετικά με τη διαχείριση του COVID-19 εντός των χώρων της Κλινικής (κατά περίπτωση).

  Νεότερα μέτρα για την προστασία έναντι του COVID-19

  Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 ισχύουν τα ακόλουθα εντός της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ:

  ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

  ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΕΣ

  • Διενέργεια Rapid test σε εισαγωγές για φυσιολογικό τοκετό και καισαρική τομή. Διενέργεια PCR μόνο επί συμπτωμάτων.
  • Σε περίπτωση μακράς νοσηλείας, επανάληψη Rapid test ανά 7 ημέρες (πχ επαπειλούμενες).
  • Διενέργεια Rapid test σε περίπτωση καρδιοτοκογραφημάτων.

  ΣΥΝΟΔΟΙ

  • Διενέργεια Rapid test  για συνόδο (σύζυγο) μαιευτικού περιστατικού με επανάληψη κάθε 48 ώρες.
  • Διενέργεια PCR σε συνοδό μόνο επί συμπτωμάτων.
  • Δυνατότητα παρουσίας συνοδού στον θάλαμο και επαφής με τον νεογνό, κατά την διάρκεια του απογευματινού επισκεπτηρίου.
  • Διενέργεια Rapid test ανά 48 ώρες για συνοδό σε ΜΕΝΝ.

  ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ

  • Επιτρέπεται το επισκεπτήριο ΕΚΤΟΣ θαλάμου νοσηλείας καθημερινά 11.00-12.00 και 17.30-18.30.
  • Προϋποθέσεις επισκεπτηρίου:
   • Δεν απαιτείται διενέργεια Rapid test
   • Υποχρεωτική η εφαρμογή προστατευτικής μάσκας
   • Απαγορεύεται το επισκεπτήριο σε περίπτωση συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (πχ πυρετός, βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια κλπ.).

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

  ΑΣΘΕΝΕΙΣ

  • Διενέργεια PCR σε εισαγωγές για χειρουργική επέμβαση με νοσηλεία.
  • Διενέργεια Rapid test για επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία (εξωτερικά χειρουργεία) ή επέμβασης με τοπική αναισθησία.

  ΣΥΝΟΔΟΙ

  • Διενέργεια Rapid test  για συνόδο χειρουργικού περιστατικού μόνο σε περίπτωση συν-νοσηλείας σε μονόκλινο θάλαμο. Επανάληψη Rapid test ανά 48 ώρες, μόνο στην περίπτωση που ο συνοδός εξέρχεται από την Κλινική.

  ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ

  • Επιτρέπεται το επισκεπτήριο ΕΚΤΟΣ θαλάμου νοσηλείας καθημερινά 11.00-12.00 και 17.30-18.30.
  • Προϋποθέσεις επισκεπτηρίου:
   • Δεν απαιτείται διενέργεια Rapid test
   • Υποχρεωτική η εφαρμογή προστατευτικής μάσκας
   • Απαγορεύεται το επισκεπτήριο σε περίπτωση συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (πχ πυρετός, βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια κλπ.)  

  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ / ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΟ

  • Καμία απαίτηση για διενέργεια test.