+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών

  Η κλινική Γένεσις θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των ασθενών στηρίζει και προωθεί τη συγκεκριμένη Παγκόσμια Ημέρα, προωθώντας και τονίζοντας τα μηνύματα, τους στόχους και την εφαρμογή αυτών, μέσω των πρακτικών και των διαδικασιών της κλινικής.

  Τον Μάιο του 2019, και τα 194 κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) ενέκριναν την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας Ασθενών, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη ημέρα καθιερώθηκε για να ενισχύσει την κατανόηση της ασφάλειας των ασθενών στην παγκόσμια κοινότητα, να αυξήσει τη συμμετοχή του κοινού στην ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης και να προωθήσει τις παγκόσμιες ενέργειες για την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών.

  Αυτή η προσπάθεια ευθυγραμμίζεται με το επίσημο μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας των Ασθενών 2022 – «Ασφάλεια της φαρμακευτικής αγωγής», με σύνθημα «Φαρμακευτική αγωγή χωρίς βλάβη».

  Η κλινική Γένεσις θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των ασθενών στηρίζει και προωθεί τη συγκεκριμένη Παγκόσμια Ημέρα, προωθώντας και τονίζοντας τα μηνύματα, τους στόχους και την εφαρμογή αυτών, μέσω των πρακτικών και των διαδικασιών της κλινικής.

  Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. κάθε άνθρωπος στον κόσμο, κάποια στιγμή στη ζωή του, θα πάρει φάρμακα για την πρόληψη ή τη θεραπεία κάποιας ασθένειας ή σωματικής βλάβης. Ωστόσο, τα φάρμακα μερικές φορές προκαλούν σοβαρή βλάβη, εάν αποθηκεύονται εσφαλμένα, εάν συνταγογραφούνται, διανέμονται, χορηγούνται ή παρακολουθούνται ανεπαρκώς.

  Οι μη ασφαλείς φαρμακευτικές πρακτικές και τα λάθη φαρμακευτικής αγωγής είναι η κύρια αιτία αποφευχθείσας βλάβης στην υγειονομική περίθαλψη παγκοσμίως. Τα σφάλματα φαρμακευτικής αγωγής συμβαίνουν όταν τα αδύναμα συστήματα φαρμακευτικής αγωγής και οι ανθρώπινοι παράγοντες, όπως η αμέλεια, η κόπωση, οι κακές περιβαλλοντικές συνθήκες ή οι ελλείψεις προσωπικού επηρεάζουν την ασφάλεια της χρήσης φαρμάκων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη του ασθενούς, αναπηρία, ακόμη και θάνατο.

  Η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 έχει επιδεινώσει σημαντικά τον κίνδυνο σφαλμάτων φαρμακευτικής αγωγής και των σχετικών βλαβών που σχετίζονται με τη φαρμακευτική αγωγή.

  Στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας Ασθενών 2022

  • Αύξηση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης σχετικά με την υψηλή επιβάρυνση των βλαβών που σχετίζονται με σφάλματα στη φαρμακευτική αγωγή και με μη ασφαλείς πρακτικές.
  • Συμμετοχή βασικών ενδιαφερομένων και εταίρων στις προσπάθειες πρόληψης και μείωσης των σφαλμάτων φαρμακευτικής αγωγής και των βλαβών που σχετίζονται με φάρμακα.
  • Ενθάρρυνση των ασθενών και των οικογενειών τους να συμμετέχουν ενεργά στην ασφαλή χρήση φαρμάκων.
  • Κλιμάκωση των εφαρμογών της Παγκόσμιας Πρόκλησης για την Ασφάλεια των Ασθενών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: ‘’Φάρμακα χωρίς βλάβη’’.