+30 2310 984000
  • Ελληνικά
  • English
  • Στο Eurocrine το Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων της Κλινικής Γένεσις

    Το Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων της Κλινικής Γένεσις – ACES συμμετέχει ενεργά από τις αρχές του 2022 στο Eurocrine.

    To Eurocrine είναι η Πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων της χειρουργικής των ενδοκρινών αδένων υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων (ESES), στην οποία συμμετέχουν τα πιο αναγνωρισμένα κέντρα της Ευρώπης. Σκοπός του Eurocrine είναι η συλλογή των δεδομένων ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις στο Θυρεοειδή Αδένα, στους Παραθυρεοειδείς Αδένες, στα Επινεφρίδια και για Νευρο-ενδοκρινικούς Όγκους, με απόλυτη ανωνυμία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών με στόχο την βελτιστοποίηση και εξέλιξη της χειρουργικής των ενδοκρινών αδένων.

    Το Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων της Κλινικής Γένεσις – ACES είναι από τα πρώτα ιδιωτικά κέντρα στην Ελλάδα που συμμετέχει στο Eurocrine και μέσω αυτού σε διεθνή πρωτόκολλα και μελέτες, δίνοντας με αυτό τον τρόπο το παρών στις εξελίξεις της χειρουργικής των ενδοκρινών αδένων. Το τμήμα στελεχώνεται από εξειδικευμένους χειρουργούς ενδοκρινών αδένων με επικεφαλής τον κ. Νικόλαο Μιχαλόπουλο που πραγματοποιούν και τις πιο απαιτητικές επεμβάσεις  με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και τεχνολογιών σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής των Ενδοκρινών Αδένων (EXEEA) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής των Ενδοκρινών Αδένων (ESES).