2310984000
δωρεάν σεμινάρια

Σεμινάρια

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

στο τηλέφωνο 2310 984 000 ή στην Κεντρική Υποδοχή της Κλινικής.