+30 2310 984000
  • Ελληνικά
  • English
  • δωρεάν σεμινάρια

    Σεμινάρια

    Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

    στο τηλέφωνο 2310 984 000 ή στην Κεντρική Υποδοχή της Κλινικής.