+30 2310 984000
  • Ελληνικά
  • English
  • Δωρεάν Σεμινάρια «Βάπτισμα Μητρότητας»

    Πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Κλινικής, απευθύνονται στις μελλοντικές μητέρες και προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές για τον τοκετό και τη μητρότητα. Για δήλωση συμμετοχής και λεπτομέρειες, καλέστε  στο τηλέφωνο 2310-984000 (εσωτερικό 3).

    Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

    στο τηλέφωνο 2310 984 000 ή στην Κεντρική Υποδοχή της Κλινικής.