+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Εμβρυομητρικής & Προγεννητικού Ελέγχου

  Το τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Προγεννητικού Ελέγχου της Κλινικής Γένεσις παρέχει υπηρεσίες που έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης και την προληπτική μέριμνα για τη γέννηση ενός υγιούς νεογνού.

  Στην Κλινική Γένεσις, δημιουργήσαμε ένα Πρότυπο Κέντρο, με τον πιο σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό σε μηχανήματα και λογισμικό, στα χέρια εξειδικευμένων Ιατρών, οι οποίοι πραγματοποιούν όλες τις σύγχρονες και πλέον αξιόπιστες διαγνωστικές εξετάσεις για τον έλεγχο της ανάπτυξης του εμβρύου, από τη στιγμή της σύλληψης μέχρι τον τοκετό.

  Το τμήμα προσφέρει όλο το φάσμα των επεμβατικών και μη επεμβατικών μεθόδων προγεννετικής διάγνωσης, για τα διαφορετικά στάδια της κύησης και της ηλικίας του εμβρύου, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες της υπερηχογραφίας, των βιοχημικών δεικτών και της γενετικής.

  Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εξασφαλίζονται με τη στελέχωση του τμήματος από εξειδικευμένους στην υπερηχογραφία Γυναικολόγους Ιατρούς, με διαπίστευση από το διεθνή οργανισμό FMF. Επιπλέον το τμήμα διαθέτει:

  Συσκευές υπερήχων υψηλής ευκρίνειας και τετραδιάστατης 4D έγχρωμης απεικόνισης:

  • GE Voluson E10: Yπεροχή στην Aπεικόνιση της Eμβρυϊκής Kαρδιάς
  • GE Voluson Ε6
  • Ειδικό λογισμικό στατιστικής παρακολούθησης ASTRAIA
  • Βιοχημικό Αναλυτή KRYPTOR
  • Ανεξάρτητη γραμματεία, χώρο υποδοχής και εξέτασης
  • Ευέλικτο ωράριο λειτουργίας

  Ειδική Προσφορά Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής

  Η Κλινική Γένεσις προσφέρει αναβάθμιση κατηγορίας δωματίου στον τοκετό, για όσες γυναίκες πραγματοποιήσουν πλήρη υπερηχογραφικό έλεγχο στην Κλινική μας και συγκεκριμένα:

  Α) τον Υπερηχογραφικό έλεγχο 1ου τριμήνου / Μέτρηση Αυχενικής Διαφάνειας & PAPP-A και το Υπερηχογράφημα 2ου επιπέδου

  ή

  Β) Doppler σε συνδυασμό με ένα υπερηχογράφημα.

  Ειδική Προσφορά για Doppler

  Επιπλέον, όσες γυναίκες προχωρούν σε Doppler και έχουν ήδη εκτελέσει στην ΓΕΝΕΣΙΣ:

  1. τον Υπερηχογραφικό Έλεγχο Α τρίμηνου / Μέτρηση Αυχενικής Διαφάνειας & PAPP-A και
  2. το Υπερηχογράφημα 2ου Επιπέδου,

   θα χρεώνονται Doppler 80€ αντί 135€, μέσω σχετικής έκπτωσης ενώ σε περίπτωση εκτέλεσης μόνο ενός εκ των δύο ελέγχων κατά τα προηγούμενα τρίμηνα, η χρέωση για το Doppler θα διαμορφώνεται σε 110€.

  Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν το Υπερηχογράφημα εμβρυικής ανάπτυξης και τον Έλεγχο της έμβρυοπλακουντιακής κυκλοφορίας. Πρόκειται για μια γενική υπερηχογραφική εκτίμηση της καλής ανάπτυξης του εμβρύου, η οποία πραγματοποιείται κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης (32η εβδομάδα). Κατά την διάρκεια της εξέτασης αξιολογούνται ορισμένοι σημαντικοί παράμετροι όπως:

  • η μέτρηση του μεγέθους και η εκτίμηση του βάρους του εμβρύου
  • η μέτρηση της ποσότητας του αμνιακού υγρού
  • η θέση και η εμφάνιση του πλακούντα
  • η εξέταση των εμβρυικών κινήσεων – βιοφυσικό προφίλ
  • η αξιολόγηση – διαφοροποίηση του καρδιακού ρυθμού
  • ο έλεγχος της αιματικής ροής (Doppler): στην Μητριαία αρτηρία (Αρ & Δε), στην Ομφαλική αρτηρία και στην Μέση εγκεφαλική αρτηρία

  Σχετικά με την εξέταση PAPP-A/free β hCG, αυτή συμπεριλαμβάνεται στο φάσμα εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ και εκτελείται στον αναλυτή KRYPTOR. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο με το ISO 15189:2012 από το ΕΣΥΔ για τις εξετάσεις αυτές. Τα αποτελέσματα εκδίδονται εντός 2 ωρών (εργάσιμες ημέρες).

  Επίσης από το 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης γίνεται ο προσδιορισμός της PLGF που συμπεριλαμβάνεται μαζί με τις μετρήσεις του υπερήχου στον υπολογισμό πιθανοτήτων προεκλαμψίας.

  Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος

  Στην κλινική Γένεσις πραγματοποιείται ο Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος (Non – Invasive Prenatal Testing) με απλή λήψη δείγματος αίματος της μητέρας από την 10η εβδομάδα κύησης. Ο Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος αποτελεί μια νέα μέθοδο ανίχνευσης χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου, όπως η Τρισωμία 21 (σύνδρομο Down), η Τρισωμία 18 (σύνδρομο Edwards), η Τρισωμία 13 (σύνδρομο Patau) και η Μονοσωμία Χ (σύνδρομο Turner). Η κλινική μας προσφέρει διάφορα πακέτα Μη Επεμβατικού Προγεννητικού Ελέγχου (Pacifi-Illumina):

  • Ανευπλοειδιές χρωμοσωμάτων 21,13,18 και φυλετικών χρωμοσωμάτων
  • Έλεγχος ανευπλοειδιών σε όλα τα χρωμοσώματα του εμβρύου και έλεγχος μικροελλείψεων/μικροδιαπλασιασμών >7Mb
  • Έλεγχος ανευπλοειδιών σε όλα τα χρωμοσώματα του εμβρύου και έλεγχος μικροελλείψεων/μικροδιαπλασιασμών >7Mb και 9 μικροελλειπτικά σύνδρομα

   Στην περίπτωση που το έμβρυο βρεθεί θετικό στην ανίχνευση τρισωμίας, η Κλινική θα προβαίνει σε αμνιοπαρακέντηση χωρίς επιπλέον χρέωση στην έγκυο (πλην ιατρού).

  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2310 984 090.

  Χρήσιμες πληροφορίες

  FMF: Οι Ιατροί συνεργάτες, οι οποίοι στελεχώνουν το τμήμα, έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση για την ικανότητα εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων από το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου της Μ. Βρετανίας (Fetal Medicine Foundation). Το υψηλό τους επίπεδο κατάρτισης διασφαλίζεται με την υποχρεωτική δια βίου εκπαίδευση και αξιολόγηση τους, για τη διατήρηση της άδειας άσκησης υπερηχογραφημάτων του FMF.

  ASTRAIA: Ο σχεδιασμός του στατιστικού προγράμματος έγινε από αναγνωρισμένους επιστήμονες στην Εμβρυϊκή Διαγνωστική και στόχος του είναι να προσφέρει τυποποιημένη ορολογία και έγκυρη στατιστική αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες και στατιστικά στοιχεία αξιόπιστων κλινικών μελετών. Η αναβάθμιση του γίνεται υπό την καθοδήγηση και τον έλεγχο συμβουλίου, στο οποίο η επιστημονική εκπροσώπηση είναι παγκόσμια.

  KRYPTOR: Πρόκειται για βιοχημικό αναλυτή, ο οποίος βασίζεται στην τεχνολογία TRACE (Time Resolved Amplified Cryptate Emission), βασισμένη στη βραβευμένη με Nobel ερευνητική εργασία του Γάλλου χημικού Jean-Marie Lehn’s. Η παραπάνω μέθοδος είναι αυτοματοποιημένη και εξασφαλίζει τον ακριβή προσδιορισμό της υπό ανάλυση συγκέντρωσης. O αναλυτής KRYPTOR είναι ο πρώτος αναλυτής διαπιστευμένος από το FMF και χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ακρίβεια και επαναληψιμότητα. Το εργαστήριο συμμετέχει με τον αναλυτή KRYPTOR στο διεργαστηριακό σχήμα ελέγχου της ιατρικής σχολής του Εδιμβούργου Μεγ. Βρετανίας-NEQAS.