+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

  Η κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ διαθέτει ειδικά εξοπλισμένη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), για νεογνά που χρειάζονται αυξημένη παρακολούθηση ή εντατική νοσηλεία μετά την γέννησή τους. Επιπροσθέτως, οι παιδίατροι που υποστηρίζουν τις αίθουσες τοκετών και τη ΜΕΝΝ, είναι εξειδικευμένοι νεογνολόγοι.

  Η ΜΕΝΝ περιλαμβάνει 3 επίπεδα Νοσηλείας:

  Απλής Νοσηλείας (ΜΕΝΝ Ι)
  Ενδιάμεσης Νοσηλείας (ΜΕΝΝ ΙΙ)
  Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΝΝ ΙΙΙ)

  Ο εξοπλισμός της είναι σύγχρονος, διεθνών προδιαγραφών και περιλαμβάνει:

  • Θερμοκοιτίδες
  • Αναπνευστήρες, μηχανήματα για την άμεση υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας
  • Monitors, για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών (καρδιακές σφύξεις, αναπνοές, οξυγόνωση ανά λεπτό, αρτηριακή πίεση)
  • Αντλίες, για την ακριβή ενδοφλέβια χορήγηση των απαιτούμενων υγρών και του γάλακτος
  • Φωτοθεραπείες τελευταίας τεχνολογίας για την αντιμετώπιση του ίκτερου, είτε το νεογνό βρίσκεται σε θερμοκοιτίδα ή στην κούνια
  • Αναλυτή, μηχάνημα στο οποίο με πολύ μικρή ποσότητα αίματος ελέγχεται άμεσα η οξυγόνωση, ο αερισμός, οι ηλεκτρολύτες και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση του νεογνού
  • Neo-puff, μηχάνημα που είναι απαραίτητο για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση μετά τη γέννηση κυρίως των πρόωρων νεογνών
  • Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα για να πραγματοποιείται ακτινογραφία χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση του νεογνού
  • Φορητή θερμοκοιτίδα με ενσωματωμένο αναπνευστήρα για τη μεταφορά νεογνών, όποτε αυτή χρειαστεί, από τη ΜΕΝΝ της κλινικής μας σε δημόσιο Νοσοκομείο

  Στη ΜΕΝΝ η παρακολούθηση και νοσηλεία των νεογνών πραγματοποιείται σχολαστικά σε 24ωρη βάση από εξειδικευμένους και έμπειρους νεογνολόγους καθώς και από άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

  Κατά την παραμονή των νεογνών στη ΜΕΝΝ, οι γονείς μπορούν να επισκέπτονται για να δουν τα νεογνά τους πολλές φορές την ημέρα. Η ενημέρωση για την εξέλιξη και την πορεία των νοσημάτων γίνεται καθημερινά τακτικά 12:00-13:00 και 18:00-19:00 και όποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητη ανάλογα με την περίπτωση.

  Για την προώθηση του μητρικού θηλασμού, λειτουργεί ξεχωριστός χώρος για την άντληση του μητρικού γάλακτος, μέχρι το νεογνό να είναι ικανό να θηλάσει.