+30 2310 984000
  • Ελληνικά
  • English
  • Νεογνικοί Έλεγχοι

    Η ΓΕΝΕΣΙΣ ενημερώνει τους μελλοντικούς γονείς για το πρωτοποριακό πρόγραμμα προληπτικών ελέγχων που γίνονται στα νεογνά της Κλινικής μας. Οι προληπτικοί έλεγχοι ξεκίνησαν από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας με την κλινική εξέταση της ακοής, της όρασης και των ισχίων των νεογνών. Στη συνέχεια προσθέσαμε τον προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο πλέον των 40 μεταβολικών νοσημάτων, μεταξύ των οποίων και η Ινοκυστική Νόσος.

    Σκοπός των παραπάνω προληπτικών ελέγχων είναι να διαγνώσουμε έγκαιρα τυχόν συγγενείς (εκ γενετής) ανωμαλίες, οι οποίες συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα στη νεογνική ηλικία, αλλά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στη συνέχεια. Η έγκαιρη διάγνωση δίνει τη δυνατότητα για άμεση αντιμετώπιση και έναρξη της θεραπευτικής αγωγής, συμβάλλοντας στον περιορισμό των δυνητικά επικίνδυνων επιπλοκών. Οι συγγενείς ανωμαλίες που ανιχνεύονται από τα προγράμματα προληπτικών ελέγχων παρουσιάζονται σε πολύ μικρά ποσοστά, όχι όμως αμελητέα, ιδιαίτερα για το επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών που επιδιώκει να προσφέρει η ΓΕΝΕΣΙΣ.

    Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έντυπο-αρχείο για το πρόγραμμα των προληπτικών ελέγχων νεογνών της ΓΕΝΕΣΙΣ, που πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και εργαστήρια, με την επιστημονική επίβλεψη του Νεογνολογικού Τμήματος της Κλινικής και σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις.