+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Υπέρταση στην κύηση και Προεκλαμψία   Υπέρταση θεωρείται η ανεύρεση της συστολικής ΑΠ (ΣΑΠ) πάνω από 140 mmHg ή και της διαστολικής Αρτηριακής Πίεσης (ΔΑΠ) πάνω από 90 mmHg.

  Διάγνωση Υπέρτασης της κύησης

  Για να τεθεί η διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης (ΑΥ), η Αρτηριακή Πίεση (ΑΠ) πρέπει να βρίσκεται αυξημένη σε τουλάχιστον δύο μετρήσεις με διαφορά περίπου 6 ωρών και σε τιμές μεγαλύτερες απο  140/90mmHg. 

  Υπέρταση θεωρείται η ανεύρεση της συστολικής ΑΠ (ΣΑΠ) πάνω από 140 mmHg ή και της διαστολικής Αρτηριακής Πίεσης (ΔΑΠ) πάνω από 90 mmHg.

  Προεκλαμψια και Θεραπεία Προεκλαμψίας

  Προεκλαμψία θεωρείται ως ο συνδυασμός της αύξησης της ΑΥ στην κύηση, μαζί με λευκωματουρία καθώς και επιδείνωση της λειτουργίας οργάνων στόχων όπως ήπατος και νεφρών. 

  Στόχος της θεραπείας είναι να διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα ΑΠ καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης και από τον έλεγχο των εργαστηριακών ευρημάτων να μην προκύπτουν παθολογικές τιμές, ιδίως μετά την 20η εβδομάδα της κύησης.

  Για την αντιμετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης χορηγούμε αντιυπερτασικά φάρμακα. Η αντιυπερτασική αγωγή είναι απολύτως απαραίτητη στη σοβαρή ΑΥ χωρίς όμως επιθετική αντιμετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης στην κύηση (π.χ. απότομη πτώση της Αρτηριακής Πίεσης, βεβιασμένη έναρξη φαρμακευτικής θεραπείας) που μπορεί να οδηγήσει σε μητρικές ή εμβρυϊκές επιπλοκές.

  Παρακολούθηση της Κύησης

  Οι μέλλουσες μητέρες πρέπει να ενημερώνονται για τα σημεία και τα συμπτώματα της σοβαρής προεκλαμψίας και να τα αναφέρουν αμέσως στο μαιευτήρα τους.

   Η επανεκτίμηση της εγκύου με υπερτασική νόσο πρέπει να γίνεται σε πολύ τακτική βάση, μετρήσεις  ΑΠ και στο σπίτι,  παράλληλα με τακτικό εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει: 

  • Γενική αίματος,
  • Γενική ούρων- λεύκωμα ούρων τυχαίου δείγματος (και  εφ´ όσον υπάρχουν ενδείξεις και λεύκωμα σε ούρα 24ωρου).  
  • Ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ
  • Ηλεκτρολύτες
  • Τρανσαμινάσες, LDH
  • Έλεγχο πηκτικού μηχανισμού 
  • Δείκτες PIGF, sFlt-1 και sFlt-1/PlGF στο μητρικό  αίμα:  Η εκτίμηση της πιθανότητας κινδύνου ανάπτυξης της προεκλαμψίας γίνεται στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, με συνδυασμένη εξέταση του βιοδείκτη PlGF στο μητρικό αίμα ταυτόχρονα με την προγεννητική εξέταση του 1ου τριμήνου (αυχενική διαφάνεια) μεταξύ 11-13 +6 εβδομάδων. Ο προσδιορισμός του λόγου sFlt-1/PlGF στο μητρικό αίμα από την 20ή εβδομάδα κύησης είναι μια αξιόπιστη εξέταση για τη βραχυπρόθεσμη διάγνωση της προεκλαμψίας.

  Η οριστική θεραπεία της προεκλαμψίας είναι ο τερματισμός της κύησης, αναλόγως βαρύτητας και έπειτα από την αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου, των εργαστηριακών τιμών, την κλινική κατάσταση της μητέρας και του εμβρύου ( Doppler και καρδιοτοκογράφημα).

  Στο Ιατρείο Υπέρτασης Κύησης που λειτουργεί καθημερινά στην Κλινική Γένεσις, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Παθολόγο-Υπερτασιολόγο κα. Σοφία Διαμαντίδου, παρακολουθούνται οι έγκυες με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης καθώς και  οι έγκυες που εμφάνισαν υπέρταση ή προεκλαμψία σε προηγούμενη κύηση, σε συνεργασία με τον γυναικόλογο τους, για μια ασφαλή εγκυμοσύνη και ένα υγιές μωράκι.