+30 2310 984000
  • Ελληνικά
  • English
  • Υπολογιστής Γονιμότητας

    Η εγκυμοσύνη είναι θέμα timing. Το γυναικείο σώμα είναι έτοιμο να συλλάβει μόνο τις ημέρες γύρω από την ωορρηξία. Με τη βοήθεια του υπολογιστή ωορρηξίας, μπορείτε να μάθετε γρήγορα πότε είναι η ωορρηξία σας και πότε είναι οι πιο γόνιμες μέρες σας.

    Παρακαλώ σημειώστε: Ο υπολογιστής γονιμότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντισύλληψη!