+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Check Up για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

  Στην Κλινική Γένεσις και σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου Euromedica

  Το Check Up για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα διενεργείται στην Κλινική Γένεσις και σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου Euromedica.

  Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο 2310 984000

  CHECK UP ΓΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
  Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας Α
  Αυστραλιανό Αντιγόνο (Ηπατίτιδα Β)
  Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας C
  Έλεγχος HIV

  τιμή

  32€