Ημερομηνία που ξεκίνησε η τελευταία σας περίοδος:
Μήνας Μέρα Έτος
Διάρκεια κύκλου σε μέρες:

(Υπενθυμίζουμε ότι υπολογίζουμε τη διάρκεια του κύκλου από την πρώτη μέρα της περιόδου μέχρι τη μέρα ΠΡΙΝ μας έρθει η επόμενη περίοδος.)