2310984000

Ξηρομερίτης Παναγιώτης

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Πραγματοποίησε όλες τις σπουδές της Ιατρικής και της Μαιευτικής – Γυναικολογίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίν (Université Catholique de Louvain), στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Βραβευμένος με επαίνους από τη σχολική ακόμα ζωή του, είναι συγγραφέας σε αρκετά επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας της Μαιευτικής-Γυναικολογίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίν (Université Catholique de Louvain), υπό την επίβλεψη του καθηγητού J. DONNEZ, εκπαιδεύτηκε στην ενδοσκοπική γυναικολογική χειρουργική, στην παρακολούθηση κυήσεων υψηλού κινδύνου όπως επίσης και στον προγεννητικό έλεγχο.